آزمون آنلاین

ویژگی های آزمون طلایی بشرح زیر می باشد

images 24 مرحله آزمون در قالب 30 سوال بصورت تست که شامل سوالات آیین نامه ، تابلوها،فنی و کمک های اولیه می باشد.

images سوالات آزمون توسط بهترین مدرسین و کارشناسان راهنمایی و رانندگی،مشابه آزمون اصلی طراحی شده تا قبولی شما را تضمین کند.

images سوالات آزمون مطابق با آیین نامه راهنمایی و رانندگی بصورت شبانه روزی در حال بروزرسانی می باشد.

imagesپکیج طلایی امکان دسترسی کاربران برای استفاده از 24 آزمون ذیل را بدون هیچگونه محدودیت زمانی امکانپذیر می سازد.

images برترین ویژگی دی لایت  نبودن سوالات تکراری در آزمون ها می باشد و  باعث افزایش سرعت آموزش می گردد.

images توصیه میشود قبل از خرید از آزمون آزمایشی استفاده و در صورت تمایل آزمون طلایی را خرید کنید.