درباره ما

سلام به وبسایت دی لایت خوش آمدید.

ما برآیند یک حرکت تیمی در عصر تکنولوژی ؛ فناوری ارتباطات و اطلاعات میباشد. با این مهم از دی ماه 95 شروع بکار کرده و هدف آن توسعه مهارت و اشاعه فرهنگ ترافیک است . ما با رویکردی همه جانبه در جهت تبیین هرچه بیشتر فرآیند رانندگی و حرکت موازی با عصر تکنولوژی میباشد . شعار ما آسایش ، آرامش در گرو آموزش و توسعه مهارت گام ب گام است.

»از ما بخواهید ، با ما باشید ، ب روز شوید«

در سایه امنیت با فناوری نوین ؛ با مهارت و بهینه حرکت کنید.

رویکرد ما : ✔️ آموزش و آزمون از ما ✔️ مهارت و پیشرفت از شما
اهداف ما
  • آموزش فنی خودرو
  • آموزش آیین نامه رانندگی
  • کسب مهارت آزمون آیین نامه اصلی
  • نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی
  • تست زنی آنلاین آزمون آیین نامه اصلی
4

بسته فروش آزمون


برای مشاهده وارد صفحه اصلی شوید
24

مرحله آزمون آنلاین


برای مشاهده وارد صفحه آزمون های آنلاین شوید
150

مقاله آموزشی


برای مشاهده وارد صفحه آموزش شوید
100

فیلم آموزشی


برای مشاهده وارد صفحه آموزش شوید