۱۳۹۶-۰۵-۰۴
سنگ چین ( پارک L )

سنگ چین ( پارک L )

  حرکت به صورت دنده عقب و رفتن به کوچه ی فرعی بصورت ال(هلال)در تقاطع ها را سنگ چین(پارک ال) گویند. دقت کنید سنگ چین از […]
۱۳۹۶-۰۵-۰۳
آموزش حرکت لاک پشتی

آموزش حرکت لاک پشتی ( سانتی متری )

حرکت لاک پشتی – ( کنترل کلاج ) : حرکت دادن خودرو به صورت سانتی متری که به دقت و کنترل زیادی نیاز دارد حرکت لاک […]
۱۳۹۶-۰۵-۰۲

آمادگی های لازم برای حرکت( صادرکات رانندگی)

  صادرکات  در رانندگی مراحلی است که قبل از رانندگی باید طی کنید : حرف ص معنای صندلی ، حرف آ به معنی  آینه , حرف […]
۱۳۹۶-۰۴-۲۹

طریقه ورود از خیابان فرعی به اصلی

*روش وارد شدن از خیابان فرعی یا کوچه به خیابان اصلی:   برای وارد شدن از خیابان فرعی یا کوچه به خیابان اصلی حتما باید ایست […]