۱۳۹۶-۰۴-۰۳

شروع به حرکت در سطوح شیب دار

نحوه شروع به حرکت در رانندگی در سطوح شیب دار چگونگی انجام نیم کلاج پا بر روی ترمز قرار دارد و کلاج خودرو تا انتها گرفته […]
۱۳۹۶-۰۴-۰۳

وسایل نقلیه امدادی و انتظامی

برخورد با وسایل نقلیه امدادی ماده۱۸۶آیین نامه راهنمایی و رانندگی وسایل نقلیه انتظامی و امدادی،هنگامیکه برای انجام ماموریت فوری در حرکت هستنتد در صورت به کاربردن […]
۱۳۹۶-۰۴-۰۳

رانندگی در برف و باران

رانندگی درشرایط مختلف آب و هوا ممکن است بعضی ها فکر کنند که رانندگی در موضوعاتی مثل پشت فرمان خودرو نشستن، استارت زدن، حرکت کردن، گاز […]
۱۳۹۶-۰۴-۰۳

شرایط رانندگی در راه بدون خط کشی

شرایط رانندگی درراهها شرایط رانندگی در راه های بدون خط کشی و پیچ ها