۱۳۹۶-۰۲-۲۸

شرایط و نحوه یدک کشی

آموزش رانندگی رایگان -آشنایی،نحوه بارگیری وسیله نقلیه ماده۸۵-آیین نامه راهنمائی و رانندگی یدک یا هرنوع وسیله نقلیه ای که با وسیله نقلیه دیگری کشیده می‌شود باید […]
۱۳۹۶-۰۲-۲۷

آموزش پارک دوبل

آموزش پارک دوبل نحوه توقف به فاصله عرضی یک دست زمانی که می خواهیم با فاصله عرضی یک دست کنار اتومبیلی که پشت سر آن قصد […]
۱۳۹۶-۰۲-۲۷

نحوه دور زدن

آشنایی،نحوه استقرار و استفاده از اتومبیل،دور زدن دور زدن با یک فرمان دور زدن یک فرمان در خیابان‌هایی که عرض آنها زیاد است با رعایت حق […]
۱۳۹۶-۰۲-۲۷

نحوه خروج از پارک

آشنایی ،نحوه اسقرار و استفاده از اتومبیل، خروج -خروج از پارک ۱٫اتومبیل را خلاص کنید و سپس روشن نمایید. ۲٫ بادیدن و کنترل قسمت عقب اتومبیل […]